"One hell of a translation. Excellent, I must say" UK flag NL flag

brontekst van voorbeeldvertaling - klik op Engelse vlag voor Engelse vertaling

van de Imec website

Kern

De programma’s van IMEC richten zich op de toekomstige top van grote organisaties, zowel de toekomstige top op korte termijn; de huidige (sub)top, als ook de toekomstige top op lange termijn; de high potentials.

De kern van de programma’s wordt gevormd door de geïntegreerde aanpak van professie, context en persoonlijkheid. De centrale opgave is om de juiste accenten te leggen op basis van de ontwikkelingsbehoefte en organisatiecultuur.

Publieke sector – Algemene Bestuursdienst

Bureau voor interdepartementaal topmanagement, leiderschap ontwikkeling subtop.

In samenwerking met de Algemene Bestuursdienst heeft IMEC het Kandidatenprogramma ontwikkeld. Het programma is geïnitieerd om zorg te dragen voor kwaliteitsverbetering en successie van topmanagement in de Nederlandse centrale overheid. De primaire programmadoelgroep bestaat uit managers van units of departementen met de potentie tot directeurschap.

De kern van het programma is ontwikkeling van nieuw leiderschap. Dit is leiderschap dat in een omgeving van toenemende complexiteit zich sterkt vanuit persoonlijke betrokkenheid en zich fundeert in vakkundigheid en zelfkennis.

Het programma is opgebouwd als exploratie; exploratie van de professie, de context en de eigen persoonlijkheid in de rol als vernieuwende overheidsmanager. Hier is geen plaats voor passieve kennisconsumptie. De deelnemers werken nauw samen met inspirerende leiders, experts, prominenten en vooral met elkaar aan de versterking van hun kunde, reflectie op hun persoonlijkheid en verkenning van hun plaats in het geheel. Dit leerproces wordt adequaat begeleidt, maar blijft bovenal de verantwoordelijkheid van de deelnemers zelf. Het programma ontwikkelt niet alleen een generatie nieuwe leiders, maar draagt bij aan een algehele cultuur van nieuw leiderschap binnen de Nederlandse overheid.