"One hell of a translation. Excellent, I must say" UK flag NL flag

brontekst van voorbeeldvertaling - klik op Engelse vlag voor Engelse vertaling

klant: SOMO

Introductie

Een Quick Scan is een kort onderzoek van een zestal dagen naar de mate waarin bedrijven Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Het doel hiervan is om de maatschappelijke organisatie die opdracht voor een Quick Scan heeft gegeven een indicatie te geven van MVO bij een specifieke bedrijf. Het gaat hier echter niet om een compleet beeld van MVO bij dit bedrijf. Deze informatie kan voor maatschappelijke organisaties nuttig zijn bij het aangaan van bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden. Nagegaan wordt in welke sector of sectoren het bedrijf actief is, en welke specifieke problemen er in die sector(en) spelen op gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De volgende stap is het onderzoeken of die problemen ook spelen bij het bedrijf waar SOMO de Quick Scan op uitvoert. Dit onderdeel van de Quick Scan bestaat uit drie stappen:

  1. Risicoanalyse Hierbij staat de reputatie van een bedrijf centraal. Is het bedrijf onderwerp (geweest) van campagnes van milieu-, mensenrechten-, of consumentenorganisaties? Is er sprake van negatieve publiciteit en overtreding van wet– en regelgeving? Is het bedrijf in de publiciteit gekomen met het schenden van MVO-criteria of de eigen gedragscode? Heeft het bedrijf risicovolle activiteiten als het gaat om MVO? Hiervoor wordt het internet en de internationale pers nagetrokken, waaronder bijvoorbeeld de lokale kranten van landen in Afrika, Latijns Amerika en Zuidoost Azië.